Λογιστικά

Ειναι θεμα οργανωσης...

Για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, αναπτύξαμε δική μας εφαρμογή λογισμικού για τον έλεγχο των υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης. Ο έλεγχος διεκπεραίωσης κάθε μίας υποχρέωσης ξεχωριστά εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η Alphatax, με το πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον που διαθέτει και με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, σε συνδιασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία μας, παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες προς όφελος του πελάτη.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε την ενασχόληση σας με την τήρηση των βιβλίων και την πληρωμή των υποχρεώσεων σας. Γι’ αυτό διεκπεραιώνουμε τις συναλλαγές σας με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχίες και ΓΕΜΗ).

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων επιχειρήσεων-νομικών προσώπων (Α.Ε.. Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ), ατομικών επιχειρήσεων (Εμπορικά Καταστήματα, Βιοτεχνίες, Ελεύθερους επαγγελματίες, Ιατρούς, Δικηγόρους, Μηχανικούς, Φαρμακεία, Εστιατόρια, Καφέ, Ξενοδοχεία κλπ) και την μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων Β & Γ κατηγορίας των παραπάνω μορφών εταιρειών, στα γραφεία μας.

Παράλληλα με τη μηνιαία ενημέρωση των πελατών μας για τις υποχρεώσεις τους, είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι και έτοιμοι για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, επειδή διαθέτουμε την απαραίτητη στελεχιακή υποδομή. Έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώνουμε τους πελάτες μας ανα μήνα για τα λογιστικά τους αποτελέσματα τα οποία εξάγονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων-πελατών μας πλήρως εναρμονισμένα με την υπάρχουσα νομοθεσία παρέχοντας λογιστικές & φορολογικές συμβουλές ανάλογα με τον τομέα και το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση.

Επίσης, παρέχουμε τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

Ακόμη, διεκπεραιώνουμε τις Διοικητικές Πράξεεις των ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Δοικητικών Συμβουλίων, αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των εταιρειών, υποβολές στο ΓΕΜΗ)